Hal ven de kerk
Kerkzaal
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Marknesse "de Kandelaar"

 
  
Kerkpost

De kerkpost is het orgaan van de Gereformeerde kerk van Marknesse. Dit blad komt eens in de 3 weken uit en wordt verspreid via de postvakken in het kerkgebouw. Ook is de kerkpost beschikbaar als pdf en is te downloaden van deze site.
In dit blad staan de komende erediensten in
vermeld en komen allerlei zaken aan bod betreffende het reilen en zeilen binnen onze gemeente. Er is een rubriek genaamd 'uit en voor de gemeente', waar gemeenteleden die het nodig hebben extra aandacht krijgen, maar ook een stichtelijk woord in algemene zin. Ook staan hier de verjaardagen en een agenda in opgesteld, maar ook een kort verslag van de afgelopen kerkenraadsvergadering staat hierin afgedrukt.

Wanneer u artikelen heeft, ook van buiten onze gemeente, zijn deze van harte welkom, mits deze wel aansluiten bij onze overtuiging.
Wanneer u activiteiten hebt te melden, of u wilt een artikel laten plaatsen, dan kunt u deze naar de redactie van de kerkpost sturen.
Ingekomen stukken worden wel gescreend.  
    
                                                                    


Eindredactie is de kerkenraad

 Aanvraag tot plaatsen
 


Home Dienst en Rooster Kerkpost Downloads Geschiedenis Contact